Strategi och Affärsplanering – utifrån och in

Skrivet av den september 24, 2013 i Nyheter | 0 kommentarer

Facesso kommer att ge ett 2-dagars seminarium inom området Strategi och Affärsplanering vid IFL vid Handelshögskolan i Stockholm den 27-28 januari 2014. Seminariet kommer bl.a. att lyfta fram hur innovation och affärsplanering länkas samman på ett naturligt sätt, varför affärsplanering ofta drivs bäst med ett agilt arbetssätt och varför insikt i strategi och affärsplanering är basen för det som brukar kallas affärsmannaskap. För mer info se http://www.ifl.se/program/strategi-och-affarplanering-utifran-och-in/

Önskas en företagsspecifik utbildning? Naturligtvis kan det ordnas. Ring så berättar vi mer.