Mod – vår tids framgångsfaktor

Vi välkomnar dig till ett lunchseminarium under rubriken strategi och ledarskap där vi fokuserar på en av vår tids viktigaste framgångsfaktorer – Mod – Mod är vad ägarna behöver för att skapa ägardirektiv som uppmuntrar till risk och förnyelse – Mod är vad valberedningen behöver när den rekommenderar en styrelse med global mångfald – Mod är vad styrelsen behöver för att vara den som lägger störst fokus på innovation i...

Läs mer

Strategi och Affärsplanering – utifrån och in

Facesso arrangerar tillsammans med Motivation.se utbildningen ”Strategi och Affärsplanering – utifrån och in” 17-18 mars 2015 på Wenner-Gren Center i Stockholm. Att tänka strategiskt och att snabbt kunna formulera affärsmässigt balanserade planer blir en fråga för fler och fler för att kunna hålla tempo och rätt kvalité i arbetet. Ambitionsnivån är en avvägningsfråga som varierar från situation till situation. Under seminariet...

Läs mer

Strategi och Affärsplanering – utifrån och in

Facesso kommer att ge ett 2-dagars seminarium inom området Strategi och Affärsplanering i Stockholm den 14-15 oktober 2014. Plats meddelas i början av september. Seminariet kommer bl.a. att lyfta fram hur innovation och affärsplanering länkas samman på ett naturligt sätt, varför affärsplanering oftast drivs bäst med ett iterativt arbetssätt och varför insikt i strategi och affärsplanering är basen för det som brukar kallas affärsmannaskap....

Läs mer

Strategi och Affärsplanering – utifrån och in

Facesso kommer att ge ett 2-dagars seminarium inom området Strategi och Affärsplanering vid IFL vid Handelshögskolan i Stockholm den 27-28 januari 2014. Seminariet kommer bl.a. att lyfta fram hur innovation och affärsplanering länkas samman på ett naturligt sätt, varför affärsplanering ofta drivs bäst med ett agilt arbetssätt och varför insikt i strategi och affärsplanering är basen för det som brukar kallas affärsmannaskap. För mer info se...

Läs mer