Vad

Facesso är det team som förstärker dina ledningsresurser med rätt samarbetsform vid rätt tidpunkt. Vi åtar oss både stora och små uppdrag, beroende på vilket behov du har just nu i det skede som du är inne i.

LA

Några exempel:

 • Inspirationsseminarier
 • Tema-workshops
 • Rådgivning
 • Intervjuer & kartläggningar, gapanalyser
 • Strategi- och affärsutvecklingsprojekt
 • Interrim Management (VD, GM, CMO, HR, BizDev mm)
 • Ledningsgrupp-att-hyra
 • Kontinuerlig samverkan

K&S&G

Med våra långa erfarenheter från såväl operativt arbete i många olika ledande befattningar som styrelsearbete och managementkonsulting stärker vi din ledningskraft. Vi har ”skit-under-naglarna” och känner igen din situation.

Vårt arbetssätt kännetecknas av att vi hanterar såväl strategi och planering som genomförande. Vi vet att man ofta måste jobba iterativt och vi har förmågan att växla perspektiv.

Som ett väl samkört team med kompletterande kompetenser kan vi på ett flexibelt sätt skräddarsy resurserna efter dina specifika behov. Vi finns till din hjälp när du har utmaningar som:

 

 • innehåller komplexa företagsövergripande frågeställningar
 • medför behov av affärsinnovation
 • berör hela kedjan strategi-planering-genomförande
 • ställer höga krav på tydligt ledarskap, stark kultur och sunda värderingar

Fritar