Om oss

Facesso är en grupp erfarna strateger med omvittnat god ledarförmåga och resultatorientering

 

bakomblommorVi är ett samspelt team med fokus på utmaningar som kännetecknas av att de

  • innehåller komplexa företagsövergripande frågeställningar
  • medför behov av affärsinnovation
  • berör hela kedjan strategi-planering-genomförande
  • ställer höga krav på tydligt ledarskap, stark kultur och sunda värderingar

Vi tar våra kunder igenom större förändringar på ett lönsamt och framgångsrikt sätt.

 

KarinKarin Steen: IT, Strategisk affärsplanering, Förändringsarbete, tillväxtbolag, Styrelsearbete

Karin är specialiserad på att utveckla affärsstrategier samt att ta dessa till handlingsplaner och operativt genomförande, parallellt med uppbyggnad av effektiva organisationer och förändringsledning. Utöver detta har Karin djup erfarenhet av IT och verksamhet i samverkan där hon är specialiserad på processkartläggningar, kravställning, upphandling och implementering av IT system. Karin har mer än 25 års erfarenhet av företagsledning och företagsutveckling. Uppdrag som VD, försäljningschef och konsultchef i entreprenörsdrivna tillväxtbolag har gett henne gedigen erfarenhet av att utveckla strategier och organisationer i företag under stark tillväxt. Hon har erfarenhet både från mindre bolag, börsbolag och Nordisk koncern. Karin är civilekonom från Stockholms Universitet, som har kompletterats med ledningskurser och styrelseutbildningar.

 

gunnelGunnel Tolfes: Strategisk HR, Förändringsarbete, Styrelsearbete

Gunnel är specialiserad på att utveckla och implementera HR-strategier som stödjer företagens framtida affärsstrategier samt att leda och genomföra stora förändringsprogram. Gunnel har en mycket bred kompetens eftersom hon har kontinuerligt varvat tunga operativa linjechefsbefattningar  med HR-direktörsroller. Gunnel har gedigen erfarenhet från att leda företag både i upp- och nedgång. Hon har bland annat arbetat i ett stort internationellt IT & Managementbolag under 20 år i många olika roller samt som personaldirektör för Nordens största bank. Styrelseuppdragen innefattar både statliga och privata bolag såväl noterade som onoterade inom framförallt tjänste- och servicebranscher. Gunnel är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

 

janJan Furuvald: IT, Healthcare, Komplexa affärer/verksamhetsutveckling, Entreprenörskap

Jan är specialiserad på utveckling av entreprenöriella verksamheter, såväl inom stora koncerner som fristående tillväxtbolag. Jan har en bred erfarenhet av förändringsarbeten inom Europeiska koncernföretag och från ett flertal Nordiska bolag. Jans bakgrund kommer främst från verksamheter som är baserad på immateriella rättigheter eller annan form for unicitet. Erfarenheterna hos Jan, som har innehaft ett flertal VD och linjechefsbefattningar, kommer från arbeten som ofta är baserad på multikulturella miljöer, där kön, kultur och geografi utgör blandningen. Jans styrkor ligger i att leda, inspirera, stödja och öka vidsynen hos de han jobbar med. Ett utpräglat resultatorienterat arbetssätt som omfattar såväl individer, ledningsgrupper och styrelser.

 

lennart

Lennart Almstedt: Strategi, Operativ Internationalisering, Operativ Företagsutveckling

Lennart arbetar primärt med högteknologisk B2B-företag med stor ambition. Han är fokuserad på att snabbt utveckla affärsmodeller och förtydliga verksamhetens strategi samt säkra ett klokt arbetssätt för internationellt genomförande. Lennart har över 30 års erfarenhet av företagsledning och företagsutveckling. Erfarenheten innefattar lång linjeerfarenhet från internationella och svenska företag där han bl.a. haft ett flertal positioner som VD och General Manager. Han har mångårig erfarenhet av internationell affärsverksamhet från stora delar av världen och har stöttat företagsledningar, styrelser och ägare i ett 50-tal företag. Lennart innehar en MSc examen i teknisk fysik från Uppsala och Stanford University samt en MBA examen från IMD i Schweiz.

 

sigrunSigrun Hjelmquist: Strategi, Operativ företagsledning, Styrelsens arbete

Sigrun är specialiserad på att formulera strategier och omsätta dem till operativ företagsledning. Hon har mer än 20 års erfarenhet från ett internationellt storbolag inom IT/Telekom och har också arbetat med många små företag i tillväxtfas. Uppdragen som VD och divisionschef för globala affärsverksamheter har givit henne en gedigen operativ industriell bakgrund i såväl medgång som motgång. Som investment manager i rikskapitalbranschen fick hon dessutom god insikt i entreprenöriella utmaningar. Hon har därutöver erfarenhet från uppdrag i över 30 olika bolagsstyrelser för små och stora, noterade och onoterade, svenska och utländska företag inom ett flertal branscher. Sigrun är civilingenjör och teknologie licentiat i teknisk fysik.