Våra erbjudanden

Några exempel på vad vi på Facesso erbjuder er:

 

Verksamhetsutveckling – seminarier & workshops

  • Corporate Business Development – the big picture

         Företagsutveckling – Strategi och genomförande, innovation och ledarskap

  • Business Planning – from guideline to memorandum 

         Affärsplanering – Med situationsanpassad ambitionsnivå

            — Delar av affärsplaneringsprogrammet finns på motivation.se/affärsplanering

  • Business Plan Execution – to focus and deselect

         Strategigenomförande – Att fokusera och våga välja bort

  • Action-oriented Business Modelling and Planning

         Agil utveckling av affärsmodeller och affärsplaner

  • Micro Business Planning – for Early Qualification

         Micro-affärsplaner för idékvalificering

 

Internationalisering – seminarier & workshops

  • Growth by Internationalization

         Tillväxt genom internationalisering

  • Readiness for Internationalization

         Att vara redo för internationalisering

 

Internationalisering – webb-utbildning & verktyg

  • Readiness for internationalization – education and assessment tool 

         Att vara redo för internationalisering

            — The web-based progam is available, in English, at motivation.se/readiness for internationalization