Våra erbjudanden

Några exempel på vad vi på Facesso erbjuder er:

Styrelseutvärdering och -utveckling

  • Styrelseutvärdering

Tydlig & lättanvänd enkätbaserad utvärdering med möjlighet att skräddarsy frågeställningarna

  •  Styrelseutveckling

 Kompletterar vid behov styrelseutvärdering med intervjuer, analyser, rekommendationer och workshop

Verksamhetsutveckling – analyser & workshops

  • Corporate Business Development – the big picture

Företagsutveckling – Strategi och genomförande, innovation och ledarskap

  • Business Planning – from guideline to memorandum

Affärsplanering – Med situationsanpassad ambitionsnivå

  • Business Plan Execution – to focus and deselect

Strategigenomförande – Att fokusera och våga välja bort

Internationalisering – analyser & workshops

  • Growth by Internationalization

Tillväxt genom internationalisering

  • Readiness for Internationalization

Att vara redo för internationalisering