Styrelser är formalia – advisory boards är bolagsutveckling

Facesso frukostmöte 22 maj, 2018. Det går fort nu! I en affärsmiljö där många pratar om VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) krävs flexibilitet i kompetens och resurser. Där tidigare fast anställning och mångåriga styrelseuppdrag varit norm går trenden mot dynamik och situationsanpassning – och mot Advisory Boards. Hur tillsätter man en Advisory Board? Hur formulerar man uppdraget? Vem passar in? Hur säkerställer man...

Läs mer

Mod – vår tids framgångsfaktor

Vi välkomnar dig till ett lunchseminarium under rubriken strategi och ledarskap där vi fokuserar på en av vår tids viktigaste framgångsfaktorer – Mod – Mod är vad ägarna behöver för att skapa ägardirektiv som uppmuntrar till risk och förnyelse – Mod är vad valberedningen behöver när den rekommenderar en styrelse med global mångfald – Mod är vad styrelsen behöver för att vara den som lägger störst fokus på innovation i...

Läs mer

Strategi och Affärsplanering – utifrån och in

Facesso arrangerar tillsammans med Motivation.se utbildningen ”Strategi och Affärsplanering – utifrån och in” 17-18 mars 2015 på Wenner-Gren Center i Stockholm. Att tänka strategiskt och att snabbt kunna formulera affärsmässigt balanserade planer blir en fråga för fler och fler för att kunna hålla tempo och rätt kvalité i arbetet. Ambitionsnivån är en avvägningsfråga som varierar från situation till situation. Under seminariet...

Läs mer