Styrelser är formalia – advisory boards är bolagsutveckling

Facesso frukostmöte 22 maj, 2018. Det går fort nu! I en affärsmiljö där många pratar om VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) krävs flexibilitet i kompetens och resurser. Där tidigare fast anställning och mångåriga styrelseuppdrag varit norm går trenden mot dynamik och situationsanpassning – och mot Advisory Boards. Hur tillsätter man en Advisory Board? Hur formulerar man uppdraget? Vem passar in? Hur säkerställer man...

Läs mer

Mod – vår tids framgångsfaktor

Vi välkomnar dig till ett lunchseminarium under rubriken strategi och ledarskap där vi fokuserar på en av vår tids viktigaste framgångsfaktorer – Mod – Mod är vad ägarna behöver för att skapa ägardirektiv som uppmuntrar till risk och förnyelse – Mod är vad valberedningen behöver när den rekommenderar en styrelse med global mångfald – Mod är vad styrelsen behöver för att vara den som lägger störst fokus på innovation i...

Läs mer

Strategi och Affärsplanering – utifrån och in

Facesso arrangerar tillsammans med Motivation.se utbildningen ”Strategi och Affärsplanering – utifrån och in” 17-18 mars 2015 på Wenner-Gren Center i Stockholm. Att tänka strategiskt och att snabbt kunna formulera affärsmässigt balanserade planer blir en fråga för fler och fler för att kunna hålla tempo och rätt kvalité i arbetet. Ambitionsnivån är en avvägningsfråga som varierar från situation till situation. Under seminariet...

Läs mer

Strategi och Affärsplanering – utifrån och in

Facesso kommer att ge ett 2-dagars seminarium inom området Strategi och Affärsplanering i Stockholm den 14-15 oktober 2014. Plats meddelas i början av september. Seminariet kommer bl.a. att lyfta fram hur innovation och affärsplanering länkas samman på ett naturligt sätt, varför affärsplanering oftast drivs bäst med ett iterativt arbetssätt och varför insikt i strategi och affärsplanering är basen för det som brukar kallas affärsmannaskap....

Läs mer