Strategi och Affärsplanering – utifrån och in

Skrivet av den augusti 25, 2014 i Nyheter | 0 kommentarer

Facesso kommer att ge ett 2-dagars seminarium inom området Strategi och Affärsplanering i Stockholm den 14-15 oktober 2014. Plats meddelas i början av september. Seminariet kommer bl.a. att lyfta fram hur innovation och affärsplanering länkas samman på ett naturligt sätt, varför affärsplanering oftast drivs bäst med ett iterativt arbetssätt och varför insikt i strategi och affärsplanering är basen för det som brukar kallas affärsmannaskap.

Önskas en företagsspecifik utbildning? Naturligtvis kan det ordnas. Ring så berättar vi mer.