Strategi och Affärsplanering – utifrån och in

Facesso kommer att ge ett 2-dagars seminarium inom området Strategi och Affärsplanering i Stockholm den 14-15 oktober 2014. Plats meddelas i början av september. Seminariet kommer bl.a. att lyfta fram hur innovation och affärsplanering länkas samman på ett naturligt sätt, varför affärsplanering oftast drivs bäst med ett iterativt arbetssätt och varför insikt i strategi och affärsplanering är basen för det som brukar kallas affärsmannaskap....

Läs mer

Strategi och Affärsplanering – utifrån och in

Facesso kommer att ge ett 2-dagars seminarium inom området Strategi och Affärsplanering vid IFL vid Handelshögskolan i Stockholm den 27-28 januari 2014. Seminariet kommer bl.a. att lyfta fram hur innovation och affärsplanering länkas samman på ett naturligt sätt, varför affärsplanering ofta drivs bäst med ett agilt arbetssätt och varför insikt i strategi och affärsplanering är basen för det som brukar kallas affärsmannaskap. För mer info se...

Läs mer

Dags för svenska styrelser att lyfta blicken

Ett debattinlägg har publicerats på mynewsdesk om vikten av att svenska styrelser, liksom ägare och valberedningar, behöver lyfta blicken för att säkerställa att våra företag hänger med i det globala innovationstempot http://www.mynewsdesk.com/se/googol/pressreleases/dags-foer-svenska-styrelser-att-lyfta-blicken-905867...

Läs mer