Start boxes

Facesso är en grupp erfarna strateger med omvittnat god ledarförmåga och resultatorientering

 

Vår unikt samlade operativa bakgrund från de flesta branscher inom B2B, i många olika roller, i såväl stora som små, internationella och lokala, affärsverksamheter gör att vi kan:

  • – snabbt identifiera era viktiga utmaningar och implementera åtgärder
  • – hjälpa er att formulera strategier för en långsiktig verksamhetsutveckling
  • – komplettera era befintliga resurser, vid behov och på kort varsel
  • – skifta perspektiv genom att arbeta med såväl ägare och styrelse som företagsledning

 

 

lennart gunnelsigrunjanKarin

Lennart Almstedt, Gunnel Tolfes, Sigrun Hjelmquist, Jan Furuvald, Karin Steen