Generationsskifte

Facesso har med sin seniora sammansättning och långa erfarenhet av företag i förändring etablerat en särskilt inriktning mot generationsskifte.

Enbart i Sverige står nu ca 9000 företag inför ett generationsskifte, och detta utgör en enorm möjlighet för nästa generation, samt ett stort hot mot det Svenska näringslivet om en stor andel av företagen skulle misslyckas att leva vidare.

Facessos konsulter och rådgivare har förutom den formella kompetensen av hur ett ägarskifte går till, såväl finansiellt som ur lednings- och ägarperspektiv, en stor grad av insikter kring de känslomässiga aspekterna vid ett generationsskifte.

Facesso har i sina uppdrag kring generationsskifte oftast en långsiktig rådgivningsroll, där Facessos konsult guidar ägare, nyckelpersoner och företag genom förändringsprocessen.

Stegvisa huvudkomponenter:

  1. Ägarens önskade framtid för företaget, familjen och nyckelpersoner.
  2. Strategiarbete för att planera det stundande ägarskifte
  3. Etablera en gemensam uppfattning av nuläge
  4. Familjens önskade framtid; personligt och i relation till förtaget
  5. Tid- och handlingsplan; Företag och skiften av personligt ansvar
  6. Verkställa planer och starta finansiella aktiviteter
  7. Etablera familjens forum för finansiella frågor.
  8. Separera ledarskiftet från ägarskiftet operationellt
  9. Säkra nyckelpersonerna i samband med skiftet.
  10. Uppföljande möten under resterande del av de tre huvudprocesser.

Facesso ger dig stöd och erfarenhet samtidigt som de som skall driva företaget vidare kan uppnå kontinuitet och stöd i det vidare arbetet.