Branschglidning

Branschglidningar sker ständigt. Olika fort i olika faser. Vi ser detta dagligen. De klassiska exemplen på branschglidningar som skett inom tal, musik, bild och data, liksom branschglidningarna mellan bank- och försäkringsväsendet, känner vi alla till.  Vi kan även notera att det finns företag som tidigare betraktades som hemelektronikföretag men som nu fokuserar på hälsa. Det finns skoföretag som nu fokuserar på teknologi och IT-baserade tjänster.

Ibland är det yttre faktorer som driver på utveklingen och branschglidningen, t.ex. säkerhetsbranschen som börjar få större inslag av standardiserade IT-lösningar i sina erbjudanden och paketeringar. Ibland är det konkurrenssituationen inom branschen som driver alla företag i en bransch i samma riktning. Tänk på dagens bemannade bensinstationer, är kärnverksamheten densamma idag som för 5-10-20 år sedan?

För de som ser att en större branschglidning är på väg, vare sig man vill det eller ej, är det av vikt att snabbt bilda sig en uppfattning om på vilket sätt dagens framgångsfaktorer kommer att ändras. Och att börja arbeta med frågan i rätt tempo. Att ställa om inför det nya blir en utmaning och en möjlighet som påminner om att arbeta med affärsinnovationer.

För att utnyttja de möjligheter som en branschglidning innebär bör man på ett tidigt stadium

säkra kompetenser som

  • förstår den nya branschen och dess framgångsfaktorer
  • kan bistå i att göra förändringen effektiv och i rätt tempo.

Facesso har tack vara sin bredd i kompetens från ett flertal branscher, länder, företagsstorlekar och roller, samt sin erfarenhet av att driva förändringsarbete, förutsättningar för att kunna se på möjligheter och utmaningar med nya ögon och bistå i genomförandet.